Interim management op ICT Gebied

Bij het (tijdelijk) leiding geven aan een organisatie onderdeel is het naar de mening van SierraVision van belang dat de medewerkers optimaal in staat worden gesteld hun werkzaamheden te verrichten.

Dit vereist in eerste instantie dat duidelijkheid geschapen wordt over de doelstellingen, zowel die van de organisatie, het organisatie onderdeel, als de concreet uit te voeren taken.

Bij door te voeren veranderingen is naar onze mening het volgende essentieel:

  • iedere verandering dient in relatie te staan tot de bedrijfsdoelstellingen;
  • de medewerkers dienen sterk bij (het bepalen van) de verandering betrokken te worden, dit vooral omdat bij hun de kennis aanwezig is over de processen;
  • de verandering dient een goed bestuurbaar resultaat op te leveren.

Zie ook processen

Diensten

SierraVision levert de volgende diensten:

  • interimmanagement;
  • begeleiding/coaching.
 
"Verandering is de enige constante. Het is de continue uitdaging om daar, vanuit een heldere visie, van te profiteren"