Standaarden

We gebruiken onder meer de volgende "internationale" standaarden bij onze werkzaamheden:

ITIL
De basis voor het beheren van de ICT infrastructuur van organisaties. Zie http://www.itil.co.uk/ de UK ITIL-site en www.itsmf.nl

BiSL
Geeft invulling aan de processen en activiteiten die noodzakelijk zijn om de informatievoorziening vanuit gebruikers- en bedrijfsopthiek te sturen. www.BiSL.nl

ASL
De basis voor het op een verantwoorde manier managen van beheer en onderhoud van applicatieprogrammatuur, gegevensverzamelingen en de bijbehorende documentatie. www.aslfoundation.org

ISO 9001:2000
De internationale norm, die de eisen bevat waaraan een kwaliteitsmanagementsysteem moet voldoen. NEN - Nederlands Normalisatie-instituut

CMMI
Bevat een set van eisen afgeleid uit succesvolle praktijkervaringen, aan de hand waarvan organisaties hun processen stapsgewijs kunnen professionaliseren. Oorspronkelijk is CMMI ontwikkeld om grote software ontwikkel projecten te kunnen sturen. De opgedane ervaringen zijn zeer geschikt als checklist en handvatten voor procesverbeteringen in het algemeen. www.sei.cmu.edu/cmmi

Prince2
Dit is een gestructureerde, generieke methode voor effectief projectmanagement, gericht op het beheerst opstarten, realiseren en afsluiten van projecten met een duidelijke bedrijfsdoelstelling in een klant-leveranciers omgeving. Net als CMMI is Prince2 ontstaan voor het aansturen van IT gerelateerde projecten, ook Prince2 is echter zeer goed bruikbaar voor niet IT gerelateerde projecten. www.ogc.gov.uk/prince2 en www.pugnl.nl

Wij zien bovenstaande standaarden als gereedschap. Zoals bij het gebruik van alle gereedschap, is het ook hierbij van groot belang om het juiste gereedschap in te zetten voor het juiste probleem.

De visie van SierraVision

Standaarden zijn geen wetten, ze zijn ter ondersteuning van een cultuur (een manier van denken - als vanzelfsprekend), vormen een checklist van zaken waaraan gedacht moet worden en zijn vaak voorzien van andere handige hulpmiddelen (templates, programma's, etc.). Op basis van genoemde standaarden en hun ervaring zijn medewerkers van SierraVision in staat om in heel diverse bedrijfssituaties snel inzichten te verschaffen en verbeterpunten aan te dragen.

 
"Verandering is de enige constante. Het is de continue uitdaging om daar, vanuit een heldere visie, van te profiteren"